Washington Street Steakhouse & Pub
PO Box 1054
Dallas, OR 97338